På vår gård Stenaberget i Åsarp har vi en besättning  av rasen  Highland Cattle.

Den består av drygt 10 kor + kvigor i varierande ålder samt kalvar, sammanlagt  cirka 25 djur som sköter om våra betesmarker på ett alldeles föredömligt sätt.

Dom äter allting som växer på marken och ca. 1,5 m upp : buskar , gräs, älgört, brännässlor, löv och barr . Betesmarkerna ser mest ut som parkmark efter avslutat värv. Det är en mycket lättskött och trevlig ras som helst vistas ute året runt. Är ni intresserade tag kontakt med oss för mera information. 

 

Åter till Förstasidan